Interier

Jaké služby Vám můžeme poskytnout v oblasti navrhování, projekce a realizace interierů a mobiliáře? Čtěte dále!

Obsah:


Úvodem k interiérové tvorbě

Soudobé tendence v interiérové tvorbě a médiích, které se ji věnují, obor interiérového designu degradují až do úrovně jakéhosi dekoratérství. Vyzdvihování nepodstatných stylistických detailů na úkor kvalitního návrhu konceptu a dispozice celku vede k situacím, kdy divák či čtenář obdivuje dokonalou kombinaci tvaru lustru, materiálu koberce a barvy polštářků na gauči, aniž by mohl jakkoli kriticky zhodnotit působení interiéru jako prostorového celku, jeho funkční uspořádání a vazby či provozní vztahy jednotlivých prostor. Práce architekta je pak přirozeně popletena s funkcí designera či aranžéra a laik má problém definovat, v čem úkoly jednotlivých profesí vlastně spočívají.
V Architu jako architektonické kanceláři poskytujeme architektonický návrh interiéru vč. designerského řešení zásadních prvků interiéru, aranžerskou činnost zajišťujeme jen jako volitelnou službu externích spolupracovníků.

Chcete vidět výsledky naší práce v tomto oboru? Prohlédněte si naše reference v sekci Projekty, kategorii Interiér.


SKICA
Prostorové koncepty

Jak naznačil úvodní text, prostorový koncept Vašeho interiéru je vždy určující pro jeho budoucí kvalitu. A to jak prostorovou, estetickou, funkční i provozní. Nepromyšlený nebo nepovedený koncept se vždy projeví v nepříjemných nedostatcích při jeho budoucím užívání nebo vnímání jeho uživateli. A dokonalé detaily nabytku ani sladění barev s tím nic nenadělají.
Už samotný název koncept napovídá o malé míře detailnosti. Koncept neurčuje všechny rozměry jednotlivých prvků, jejich přesný vzhled, natož materiální či barevné pojednání. Důležité je znázornění dispozičního uspořádání interiéru, vztahy mezi částmi interiéru, poměry velikostí, atd. Jde o důležitý první stupeň k dalším fázím návrhu kvalitního interieru, pomyslnou základnu pyramidy dobrého návrhu.

Zaujala Vás tato služba? Napište nám o více informací!


NÁVRH
Studie interiérů

Nejčastěji zpracovávanou finální fází návrhu je studie interieru. Využívá koncept interiéru jako výchozí materiál, doplňuje jej však o konkrétnější údaje o základních rozměrech mobiliářových prvků, jeho umístění a prostoru mezi ním, zobrazuje základní materiální a barevné řešení, objasňuje osvětlení a další funkční prvky interiéru.
Studie je skvělým podkladem pro detailní řešení interiérových prvků, nákup vybavení i zadání potřebných řemeslných prací při realizaci interiéru. Chcete-li ještě více detailnosti, pak je tu služba Projekt interiéru.

Zaujala Vás tato služba? Napište nám o více informací!


VIZUALIZACE
Realistické vizualizace návrhu

Ne každý při pohledu na technicistně vyhlížející výkres půdorysu má tu schopnost se okamžitě vžít do navrhovaného řešení a pohybovat se jím, jakoby se v něm procházel. Ti ostatní potřebují realističtější vyobrazení toho, co pro Vás navrhujeme. Někdo se spokojí s rychlou perspektivní skicou tužkou „od ruky“, většina našich zákazníků chce však vidět návrh v realističtějších tónech, navíc také s jasnou vizí osvětlení, barev a materiálů.
Pro ty je tu naše služba Vizualizace, kterou nabízíme ke studii a projektu interiéru ve dvou úrovních. Základní úroveň je tzv. koncepční vizualizace, která poskytuje realistické vnímání prostoru interiéru, nikoli však osvětlení, barev či textur materiálů. Je vhodná pro rychlé a levné ověření estetických prostorových kvalit a rychlý „pohled“ do návrhu a jeho kontrolu.
Pokročilejší úrovní je tzv. fotorealistická vizualizace, která je při dnešní úrovni technologií téměr nerozeznatelná od fotografie, pořízené v pomyslném navrhovaném interiéru. Hodí se nejen pro přesný návrh materiálového řešení a jeho zhodnocení, ale také pro prezentaci případným budoucím majitelům či nájemníkům interiéru, investorům, atd. A nebo prostě jen jako silná motivace k zařizování vysněného bytu…

Zaujala Vás tato služba? Napište nám o více informací!


DETAILY
Projekty interiérů

Detailnost, zpracovaná studií interiéru, mnohdy nestačí. Naši klienti chtějí znát naprosto konkrétní materiál korpusů nábytku a jeho řešení v nejmenších detailech, konkrétní model koberce či přesný typ svítidla, kód barvy malby stěn a vzor dřezové baterie. Zakázkový nábytek také potřebuje rozkreslit do podrobností včetně vnitřního vybavení, elektrikář se zase bude ptát po výkrese přesného řešení potřebné elektroinstalace. A je toho mnohem více…
Pro ty nejnáročnější je tu projekt interiéru, který všechny uvedené podrobnosti vyobrazuje a popisuje. Tuto službu doporučujeme kombinovat se službou Spolupráce při realizaci.

Zaujala Vás tato služba? Napište nám o více informací!


KONZULTACE
Spolupráce při realizaci

Naše dosavadní zkušenost říká, že nejlepších výsledků dosahujeme, když spolupráce na návrhu interiéru trvá až do realizace a zkompletování navrhovaného interiéru. Má totiž hned několik benefitů:
Pravidelná konzultace architekta s dodavateli interiéru a jeho částí a zařízení vyúsťuje v dobré řešení i takových detailů, které by jinak v jakékoli fázi návrhu nebyly zmíněny.
Téměř vždy dojde k nějakým změnám, ať už z popudu dodavatele, zákazníka nebo z důvodů technických. Přítomnost architekta při rozuzlení problému je vždy vítaná  a zásadní pro úspěšný výsledek.
Během realizace nabírá interiér naprosto konkrétní obrysy a teprve v těchto chvílích lze dospecifikovat některé části nebo je zřejmé, že je třeba změnit některá rozhodnutí. A i tyto změny by měly být rozhodnuty a zpracovány odborně.
Kombinace této služby s projektem interieru přináší velkou úsporu, protože projekt nemusí dosahovat takové obsáhlosti a naopak spolupráce na realizaci je snazší díky již zpracovanému projektu.

Zaujala Vás tato služba? Napište nám o více informací!


PREZENTACE
Prezentace návrhů a projektů

Otázky prezentace našich návrhů jsme se již dotkli v sekci vizualizace. Ty však tvoří pouhý základ prezentace, kterou jako developer potřebujete předložit Vašim zákazníkům, jako stavebník investorům, atp.

Přesvědčivý vizuální styl, kvalitní grafická úprava s rychle dostupnými údaji o projektu, skvěle vypadající a fungující webová prezentace projektu, komunikační kanály pro případné zájemce i realitní distribuci, to vše potřebujete zajistit pro úspěch Vašeho projektu. A to vše Vám umíme nabídnout v kooperaci s naší grafickou a webdesignerskou sekcí.

Zaujala Vás tato služba? Napište nám o více informací!


FINANCOVÁNÍ
Financování realizace interiéru

Každá stavba i rozsáhlejší interiér jsou finančně náročné. Jen málo z nás či firem má k dispozici potřebnou hotovost k realizaci celého projektu. Financování projektů je proto velmi často poskytovanou volitelnou službou, a to ve spolupráci s našim hypotečním odborníkem s nejlepšími dostupnými podmínkami na trhu. Službu tak dostanete nejen zcela zdarma, ale také bez zbytečného obíhání bank a zajišťování komunikace mezi projektantem a bankou.

Zaujala Vás tato služba? Napište nám o více informací!