Ceník služeb

Detailní informace o cenách našich služeb.

Naše služby jsou velmi komplexní a naši zákazníci, jejich požadavky a podmínky každého projektu opravdu různorodé.

S výjimkou dlouhodobé průběžné péče a pravidelné údržby, kde si s Vámi dohodneme pevnou hodinovou sazbu za práci, proto pracujeme výhradně na základě tzv. Cenových nabídek. Náš ceník, podle kterého tyto nabídky sestavujeme, je totiž  tak složitý a obsáhlý, že Vás prostě nemůžeme zatěžovat jeho nastudováním. Navíc je díky své složitosti prakticky neustále revidován, takže bychom jej museli téměř každý den přepisovat.

Cenovou nabídku Vám na míru sestavíme po první konzultaci, posbírání a prostudování podkladů. V případě, že bude nutné hlubší nastudování problematiky či komplikovanější sesbírání podkladů pro práci, jako tomu bývá u stavebně-projekčních služeb, je první nabídka rámcová, vymezující rozsah možné ceny, po jejím schválení teprve sbíráme a studujeme podklady a dopřesňujeme nabídku do pro nás závazné finální nabídky.

Cenová nabídka obsahuje ceny jednotlivých nabízených položek (služeb) a následně jejich seskupení do nabídkových balíčků, které bývají oproti prostému součtu více či méně zvýhodněny. Souhrn také může obsahovat podmíněné nebo nepodmíněné slevy na nabídnuté ceny.

Cenová nabídka je pro nás závazná po dobu její platnosti, která je vyznačena v nabídce. Po tuto dobu můžete naši nabídku příjmout a my se tímto zavazujeme za daných podmínek dodat naše zmíněné služby za uvedené ceny.  Vaše přijetí nabídky má právní závaznost jako smlouva, jde tedy o právoplatnou objednávku služeb tak, jak jsou specifikovány v nabídce.

Termíny

Termíny jsou základním parametrem každé nabídky a jsou důležitou součástí naší práce.
Častým požadavkem bývá nabídnutí také konkrétního termínu dokončení určité fáze. Bohužel většina projektů vyžaduje součinnost nejen klienta, ale často také externích specialistů, dodavatelů či časově nevyzpytatelných vyjádření úřadů a účastníků řízení. Z tohoto důvodu neuvádíme konkrétní data, nabídku však dle požadavků doplňujeme o přibližné trvání té které fáze či služby, a to obvykle v pracovních dnech či týdnech. Tato čísla však nezahrnují lhůty na výše uvedenou součinnost a námi neovlivnitelná zdržení, které je nutné připočíst.
I v případě, kdy termíny neuvádíme, si však buďte jisti, že naše práce nemá žádná zbytečná prodlení a probíhá tak rychle, jak je to jen možné.

 

Máte také zájem o cenovou nabídku pro Váš projekt? Je to jednoduché. Nezávazně nás o ni požádejte na našich e-mailech nebo přes Kontaktní formulář.